VALOR SOCIAL

A AulaSPUTNIK volem arribar a les nenes i nens que estan vivint una situació de risc d’exclusió social i/o amb diversitat funcional.

 

Amb aquest propòsit, obrim 20 places per realitzar de manera gratuïta un dels nostres tallers. Aquestes activitats són finançades gràcies als Ajuts Joan Oró de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.

 

*En funció de la demanda i/o context, es poden veure opcions per realitzar més d’una activitat per centre/institució.

 

Els nostres tallers

1. Ajudem al nostre planeta a través dels nanosatèl·lits.

treball en equip

comunicació

canvi climàtic

sostenibilitat

impacte tecnològic

¿Quines ODS treballarem?

Objectiu: L’objectiu principal d’aquest taller és explicar què són els satèl·lits (i específicament els nanosatèl·lits) i explicar els principis bàsics d’aquesta tecnologia, per entendre com ens poden ajudar a millorar el nostre planeta Terra.

 

A través d’un repte per grups, l’alumnat ha de dissenyar un satèl·lit, construir una maqueta amb un kit bàsic i realitzar una presentació de la seva idea de projecte. El propòsit d’aquest satèl·lit ha de ser oferir un servei que ajudi a la nostra societat a reduir l’impacte del canvi climàtic.

2. Explorem l’espai amb AulaSPUTNIK!

treball en equip

organització

creativitat

impacte tecnològic

¿Quines ODS treballarem?

Objectiu: L’objectiu principal d’aquest taller és explicar que són els coets, com funcionen i perquè són tan importants per explorar l’espai i conèixer millor el que ens envolta.

 

Se li plantejarà a l’alumnat unes hipòtesis amb l’objectiu de dissenyar i construir un coet de paper i la base de llançament. Es faran els llançaments d’aquests coets amb l’objectiu de respondre aquestes qüestions.

3. La dona al sector aeroespacial.

treball en equip

comunicació

igualtat de drets

inclusió

estereotips

gènere

¿Quines ODS treballarem?

Objectiu: L’objectiu principal d’aquesta activitat és donar visibilitat a la dona dins de la ciència i la tecnologia aeroespacial. Inspirar i motivar a nenes a seguir els seus somnis i trencar creences limitants.

Els nostres tallers

1. AYUDAMOS A NUESTRO PLANETA A TRAVÉS DE LOS NANOSATÉLITES.

trabajo en equipo

comunicación

cambio climático

sostenibilidad

impacto tecnológico

¿Qué ODS trabajamos?

Objetivo: El objetivo principal de este taller es explicar que son los satélites (i especialmente los nanosatélites) i explicar los principios básicos de esta tecnología, para entender como nos puedes ayudar a mejorar nuestro planeta Tierra.

A través de un reto por grupos, el alumnado debe diseñar un satélite, construir una maqueta con un kit básico y realizar una presentación de su idea de proyecto.

El propósito de este satélite debe ser ofrecer un servicio que ayude a nuestra sociedad a reducir el impacto del cambio climático.

2. ¡EXPLORAMOS EL ESPACIO CON AULASPUTNIK!

trabajo en equipo

organización

creatividad

impacto tecnológico

¿Qué ODS trabajamos?

Objetivo: El objetivo principal de este taller es explicar que son los cohetes, cómo funcionan y porque son tan importantes para explorar y conocer mejor lo que nos rodea.

Se le planteará al alumnado unas hipótesis con el objetivo de diseñar y construir un cohete de papel y su base de lanzamiento. Se realizarán los lanzamientos de estos cohetes con el objetivo de responder estas cuestiones.

3. LA MUJER EN EL SECTOR AEROESPACIAL.

trabajo en equipo

comunicación

igualdad de derechos

inclusión

estereotipos

género

¿Qué ODS trabajamos?

Objetivo: El objetivo principal de esta actividad es dar visibilidad a la mujer dentro de la ciencia y la tecnología aeroespacial. Inspirar y motivar a las niñas a seguir sus sueños y romper creencias limitantes.

Més informació

A qui es dirigeix aquesta convocatòria?

Grups de 15/25 nens i nenes de 10 a 14 anys.

Col·legis i entitats públiques i/o fundacions sense ànim de lucre que treballin amb nens i nenes amb diversitat funcional o en una situació d’exclusió social de les comarques Anoia, Bages i Osona.

Quins són els passos per presentar la vostra sol·licitud?

Ompliu el següent formulari abans del 20 de febrer del 2023 o fi de places. Un cop ens envieu la vostra sol·licitud, contactarem amb la vostra entitat al més aviat possible per confirmar-vos la vostra plaça.

Formulari subvenció 2023    Formulari subvenció 2023