VALOR SOCIAL

A AulaSPUTNIK volem arribar a les nenes i nens que estan vivint una situació de risc d’exclusió social i/o amb diversitat funcional.

 

Amb aquest propòsit, obrim 20 places per realitzar de manera gratuïta un dels nostres tallers. Aquestes activitats són finançades gràcies als Ajuts Joan Oró de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.

 

*En funció de la demanda i/o context, es poden veure opcions per realitzar més d’una activitat per centre/institució.

 

Els nostres tallers

1. Ajudem al nostre planeta a través dels nanosatèl·lits.

treball en equip

comunicació

canvi climàtic

sostenibilitat

impacte tecnològic

¿Quines ODS treballarem?

Característiques:
 • Rang d’edat: +8 anys
 • Tipus: activitats en grup
 • Complexitat: mitjana
 • Durada: 1h 30min
 • Material inclòs: material de construcció, llapis, gomes, dossier d’activitats

 

Resum

L’objectiu principal d’aquest taller és explicar què són els satèl·lits (i específicament els nanosatèl·lits) i explicar els principis bàsics d’aquesta tecnologia, per entendre com ens poden ajudar a millorar el nostre planeta Terra.

 

Seguidament, a través d’un repte per grups, l’alumnat ha de dissenyar un satèl·lit, construir una maqueta amb un kit bàsic i realitzar una presentació de la seva idea de projecte. El propòsit d’aquest satèl·lit ha de ser oferir un servei que ajudi a la nostra societat a reduir l’impacte del canvi climàtic. Per tant, l’alumnat haurà de despertar la seva creativitat i capacitat de trobar solucions a diferents reptes socials.

 

L’alumnat aprendrà…
 • Les fases d’una missió espacial: disseny, construcció i llançament dels satèl·lits.
 • La valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.
 • Els avenços, productes i materials que intervenen en el progrés de la societat.
 • Consciència sobre els problemes socials rellevants.

 

Competències a millorar…
 • Comunicació oral.
 • Treball en equip.
 • Creativitat proposant solucions imaginatives i originals.
 • Habilitats STEAM.

2. Explorem l’espai amb AulaSPUTNIK!

treball en equip

organització

creativitat

impacte tecnològic

¿Quines ODS treballarem?

Característiques:
 • Rang d’edat: +8 anys
 • Tipus: activitats en grup
 • Complexitat: mitjana
 • Durada: 1h 30min
 • Material inclòs: dossier, llapis, gomes, tisores, cola, cinta adhesiva, ampolles de plàstic buides i peces impreses en 3D (PBLs)

 

Resum

L’objectiu principal d’aquest taller és explicar que són els coets, com funcionen i perquè són tan importants per explorar l’espai i conèixer millor el que ens envolta.

 

Seguidament, a través d’un repte per grups, se li plantejarà a l’alumnat unes hipòtesis amb l’objectiu de dissenyar i construir un coet de paper i la base de llançament. Hauran de coordinar-se i organitzar-se en rols i tasques. Després, es faran els llançaments d’aquests coets amb l’objectiu de respondre aquestes qüestions i recollir les dades de distància necessàries. A partir d’aquest exercici, cada equip reflexionarà les conclusions dels seus resultats i realitzarà una presentació del seu projecte.

 

L’alumnat aprendrà…
 • Anàlisis de la complexitat de sortir de l’atmosfera terrestre.
 • Capacitat crítica per avaluar i prendre decisions lògiques de forma imparcial i raonada.
 • Les fases d’una missió espacial: disseny, construcció i llançament dels coets.
 • Planificació i organització duent a terme un simulacre de missió espacial.

 

Competències a millorar…
 • Comunicació oral.
 • Treball en equip.
 • Creativitat proposant solucions imaginatives i originals.
 • Organització.
 • Habilitats STEAM.

3. La dona al sector aeroespacial.

treball en equip

comunicació

igualtat de drets

inclusió

estereotips

gènere

¿Quines ODS treballarem?

Característiques:
 • Rang d’edat: +8 anys
 • Tipus: activitats en grup
 • Complexitat: mitjana
 • Durada: 1h 30min
 • Material inclòs: dossier, cartolines, llapis, gomes, colors

 

Resum

L’objectiu principal d’aquesta activitat és reflexionar sobre els estereotips dins les professions STEAM i donar visibilitat a la dona dins de la ciència i la tecnologia aeroespacial. El propòsit és inspirar i motivar a nenes a seguir els seus somnis i acompanyar els nens a trencar amb les seves creences limitants i fer-los partícips d’aquest missatge.

 

Es realitzaran dues activitats principals en aquest taller. La primera es centrarà a reflexionar i detectar conductes i prejudicis inconscients sobre el paper de la dona en el sector aeroespacial. La segona activitat es proposarà fer un joc de cartes per tal de conèixer la trajectòria i vida professional d’algunes dones importants del sector, i així, crear referents.

 

L’alumnat aprendrà…
 • Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
 • Causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món.
 • Valoració de la igualtat de drets d’homes i dones en qualsevol àmbit.
 • Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social com un element enriquidor de les relacions interpersonals.

 

Competències a millorar…
 • Comunicació.
 • Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
 • Consciència de la igualtat de drets socials.

Els nostres tallers

1. AYUDAMOS A NUESTRO PLANETA A TRAVÉS DE LOS NANOSATÉLITES.

trabajo en equipo

comunicación

cambio climático

sostenibilidad

impacto tecnológico

¿Qué ODS trabajamos?

Características:
 • Rango de edad: +8 años
 • Tipo: actividades en grupo
 • Complejidad: media
 • Duración: 1h 30min
 • Material incluido: material de construcción, lápiz, gomas, dosier de actividades

 

Resumen

El objetivo principal de este taller es explicar qué son los satélites (y específicamente los nanosatélites) y explicar los principios básicos de esta tecnología, para entender como nos pueden ayudar a mejorar nuestro planeta Tierra.

 

Seguidamente, a través de un reto por grupos, el alumnado tiene que diseñar un satélite, construir una maqueta con un kit básico y realizar una presentación de su idea de proyecto. El propósito de este satélite tiene que ser ofrecer un servicio que ayude a nuestra sociedad a reducir el impacto del cambio climático. Por lo tanto, el alumnado tendrá que despertar su creatividad y capacidad de encontrar soluciones en diferentes retos sociales.

 

El alumnado aprenderá…
 • Las fases de una misión espacial: diseño, construcción y lanzamiento de los satélites.
 • La valoración del impacto del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
 • Los adelantos, productos y materiales que intervienen en el progreso de la sociedad.
 • Conciencia sobre los problemas sociales relevantes.

 

Competencias a mejorar…
 • Comunicación oral.
 • Trabajo en equipo.
 • Creatividad proponiendo soluciones imaginativas y originales.
 • Habilidades STEAM.

2. ¡EXPLORAMOS EL ESPACIO CON AULASPUTNIK!

trabajo en equipo

organización

creatividad

impacto tecnológico

¿Qué ODS trabajamos?

Características:
 • Rango de edad: +8 años
 • Tipo: actividades en grupo
 • Complejidad: media
 • Duración: 1h 30min
 • Material incluido: dosier, lápiz, gomas, tijeras, cola, cinta adhesiva, botellas de plástico vacías y piezas impresas en 3D (PBLs)

 

Resumen

El objetivo principal de este taller es explicar que son los cohetes, como funcionan y porque son tan importantes para explorar el espacio y conocer mejor el que nos rodea.

 

Seguidamente, a través de uno rindo miedo grupos, el alumnado tiene que diseñar un satélite, construir una maqueta cono un kit básico y realizar una presentación de su idea de proyecto. El propósito de este satélite tiene que ser ofrecer un servicio que ayude a nuestra sociedad a reducir lo impacto del cambio climático. Miedo lo tanto, el alumnado tendrá que despertar su creatividad y capacidad de encontrar solucionas en diferentes retos sociales.

 

El alumnado aprenderá…
 • Análisis de la complejidad de salir de la atmósfera terrestre.
 • Capacidad crítica para evaluar y tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada.
 • Las fases de una misión espacial: diseño, construcción y lanzamiento de los cohetes.
 • Planificación y organización llevando a cabo un simulacro de misión espacial.

 

Competencias a mejorar…
 • Comunicación oral.
 • Trabajo en equipo.
 • Creatividad proponiendo soluciones imaginativas y originales.
 • Organización.
 • Habilidades STEAM.

3. LA MUJER EN EL SECTOR AEROESPACIAL.

trabajo en equipo

comunicación

igualdad de derechos

inclusión

estereotipos

género

¿Qué ODS trabajamos?

Características:
 • Rango de edad: +8 años
 • Tipo: actividades en grupo
 • Complejidad: media
 • Duración: 1h 30min
 • Material incluido: dosier, cartulinas, lápices, gomas, colores

 

Resumen
El objetivo principal de esta actividad es reflexionar sobre los estereotipos dentro de las profesiones STEAM y dar visibilidad a la mujer dentro de la ciencia y la tecnología aeroespacial. El propósito es inspirar y motivar a niñas a seguir sus sueños y acompañar los niños a romper con sus creencias limitantes y hacerlos partícipes de este mensaje.

 

Se realizarán dos actividades principales en este taller. La primera se centrará a reflexionar y detectar conductas y prejuicios inconscientes sobre el papel de la mujer en el sector aeroespacial. La segunda actividad se propondrá hacer un juego de cartas para conocer la trayectoria y vida profesional de algunas mujeres importantes del sector, y así, crear referentes.

 

El alumnado aprenderá…
 • Identificación de los propios prejuicios y estereotipos.
 • Causas que provocan situaciones de marginación, discriminación e injusticia social en el entorno local y en el mundo.
 • Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en cualquier ámbito.
 • Reconocimiento de las diferencias por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social como un elemento enriquecedor de las relaciones interpersonales.

 

Competencias a mejorar…
 • Comunicación.
 • Identificación de los propios prejuicios y estereotipos.
 • Conciencia de la igualdad de derechos sociales.

Més informació

A qui es dirigeix aquesta convocatòria?

Grups de 15/25 nens i nenes de 10 a 14 anys.

Col·legis i entitats públiques i/o fundacions sense ànim de lucre que treballin amb nens i nenes amb diversitat funcional o en una situació d’exclusió social de les comarques Anoia, Bages i Osona.

Quins són els passos per presentar la vostra sol·licitud?

Ompliu el següent formulari abans del 20 de febrer del 2023 o fi de places. Un cop ens envieu la vostra sol·licitud, contactarem amb la vostra entitat al més aviat possible per confirmar-vos la vostra plaça.

Formulari subvenció 2023 (tancat)  Formulari subvenció 2023 (tancat)